AKTUALNOŚCI
O NAS - ZAPROSZENIE
ŚWIADECTWA
ŚPIEWNIK
FOTO
CIEKAWE LINKI

Śpiewnik

MATKO KTÓRA NAS ZNASZ

18.11.2013r.

Matko która nas znasz z dziećmi Twymi bądź.
Na drogach nam nadzieją świeć,
Z Synem Twym z nami idź.

Z wszystkich niewiast wybrana - Przyjdź i drogę wskaż.
Córko ludu Bożego - Do Syna Twego nas prowadź.
Służebnico pokorna - Pokój światu daj.

Królowo ognisk rodzinnych - ...
Dziewico, wzorze prostoty - ...
Oblubienico cieśli - ...

Królowo narodu naszego - ...
Uciśnionych nadziejo - ...
Światło łaknących prawdy - ...


Pociecho ludu biednego - ...
Pani wszelkiej radości - ...
Matko tkliwego serca - ...

Matko przez Syna nam dana - ...
Matko, która nas słuchasz - ...
Ty nas zawsze rozumiesz - ...

Dziewico, Matko Chrystusa - ...
Dziewico, Matko Kościoła - ...
Dziewico, Matko ludzi - ...

Dziewico za nami idąca - ...
Historii świata promieniu - ...
Pośredniczko najlepsza - ...

Matko ludzi bezdomnych - ...
Matko prześladowanych - ...
Matko ludzi wzgardzonych - ...
Matko ludzi cierpiących - ...
Matko z Sercem przeszytym - ...
U stóp krzyża stojąca - ...