AKTUALNOŚCI
O NAS - ZAPROSZENIE
ŚWIADECTWA
ŚPIEWNIK
FOTO
CIEKAWE LINKI

Śpiewnik

HEJ JEZU, KRÓLEM TYŚ

18.11.2013r.

1. Hej Jezu królem Tyś...
życie Twe uwalnia mnie...
Będę sławić cały dzień...
Doskonałe drogi Twe...

2. Hej Jezu Panem Tyś...
Chcę słuchać Twoich słów...
Twe Królestwo ujrzeć chcę...
Wola Twa niech spełni się...

3. Chwała Barankowi cześć...
Weź mnie do ziemi swej...
Zwyciężymy w imię Twe...
Ogłosimy rządy Twe...

4. Hej, o hej, o Lwie Judy...
Jak potężnym jesteś Ty...
Hej, o hej, o Lwie Judy...
Jak wspaniałym jesteś Ty…