AKTUALNOŚCI
O NAS - ZAPROSZENIE
ŚWIADECTWA
ŚPIEWNIK
FOTO
CIEKAWE LINKI

Śpiewnik

APRITE LE PORTE A CRISTO Otwórzcie drzwi Chrystusowi

18.11.2013r.

Inno al beato Giovanni Paolo II, Roma 2011

Rit. Aprite le porte a Cristo! non abbiate paura:
spalancate il vostro cuore all\'amore di Dio.

1. Testimone di speranza per chi attende la salvezza,
pellegrino per amore sulle strade del mondo.

2. Vero padre per i giovani, che inviasti per il mondo
sentinelle del mattino, segno vivo di speranza.

3. Testimone della fede che annunciasti con la vita,
saldo e forte nella prova, confermasti i tuoi fratelli.

4. Insegnasti ad ogni uomo la bellezza della vita,
indicando la famiglia come segno dell\'amore.

5. Portatore della pace ed araldo di giustizia,
ti sei fatto tra genti, nunzio di misericordia.

6. Nel dolore rivelasti la potenza della Croce:
guida sempre i tuoi fratelli sulle strade dell\'amore.

7. Nella Madre del Signore ci indicasti una guida,
nella sua intercessione la potenza della grazia.

8. Padre di misericordia, Figlio nostro Redentore,
Santo Spiritod\'Amore, a te, Trinità, sia gloria.

Amen, amen.

 

(Tłumaczenie polskie)

Ref. Otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie lękajcie się,
otwórzcie na oścież swe serca na Bożą miłość.

1. Świadku nadziei dla czekających na zbawienie,
pielgrzymie miłości na drogach świata.

2. Prawdziwy ojcze dla młodych, których posłałeś do świata, jako zwiastuny poranka, żywy znak nadziei.

3. Świadku wiary, głoszonej twym życiem,
niezachwiany i silny w próbie, umocniłeś swych braci.

4. Nauczałeś każdego człowieka piękna życia,
wskazując rodzinę jako znak miłości.

5. Niosący pokój i zwiastunie sprawiedliwości,
stałeś się między ludźmi głosicielem miłosierdzia.

6. W cierpieniu ukazałeś moc Krzyża.
Kieruj zawsze swych braci drogami miłości.

7. W Matce Pana wskazałaś nam Przewodniczkę,
a w Jej wstawiennictwie moc łaski.

8. Ojcze miłosierdzia, Synu, nasz Odkupicielu,
Duchu Święty Miłości Tobie Trójco niech będzie chwała.

Amen. Amen.