AKTUALNOŚCI
O NAS - ZAPROSZENIE
ŚWIADECTWA
ŚPIEWNIK
FOTO
CIEKAWE LINKI

Aktualności

Życzenia Wielkanocne 2015

04.04.2015r.

Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?» W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba. (Łk 24,28-35)


Drodzy Pielgrzymi,
Zmartwychwstały Chrystus na nowo wychodzi na szlak naszej życiowej pielgrzymki
i przyłącza się do nas, tłumaczy nam Pisma, zaprasza nas do Stołu Eucharystycznego i gdzie daje się poznać przy łamaniu chleba.
Niech Ten Boski Pielgrzym zagości w sercu każdego z Was i napełni je pokojem, nadzieją
i miłością, abyście czuli Jego bliskość w każdym momencie Waszej życiowej wędrówki.
Życzę Wam, abyście w tej pielgrzymce wiary spotykali zawsze Chrystusa Zmartwychwstałego w Eucharystii i dzielili się radością tego spotkania z tymi, którzy na Niego czekają.
Radosnych i błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego! Alleluja!

Z darem modlitwy:

ks. Przemysław Talaga
Przewodnik Grupy Argento